Spustil som fórum pre vývojárov

Sputil som nové fórum pre vývojárov iOS, macOS, tvOS, watchOS, v jazykoch Swift aj Objective-C. Na tam nájdete aj podporu XCode, Server Side Swift a tiež aj Swift pre Linux. Ak budeme vedieť budem sa snažiť na Vaše príspevky reagovať a pomôcť s daným problémom. Fórum nájdete na https://forum.iosdeveloper.sk

Čítať viac

Support pre čakateľov na knihu

V poslednej dobe často dostávam od čitateľov tohto blogu otázku, kedy bude sľubovaná kniha hotová. Knihu plánujem dokončiť do konca júna 2017. Pretože ju píšem vo svojom voľnom čase, tak ten čas dokončenia je predsa dlhší ako som pôvodne očakával. Pevne verím, že 1.7.2017 konečne otvorím to šampanské :D. Aby som Vás v štúdiu Swiftu nezdržiaval tým, že 1/2 roka budete čakať na knihu, ponúkam všetkým záujemcom support zdarma. Má to však jeden háčik. Chce to samoštúdium z anglických zdrojov. A pre tých čo anglicky nevedia, pýtajte sa tých čo vedia. Priateľov, kolegov,…

Čítať viac

Programovanie iOS aplikácií v jazyku Swift

Určite ste postrehli, že Apple aktualizoval verziu Swiftu na 3.0. Pôvodne pripravovaná kniha Základy programovania v jazyku Swift 2.0 sa zmenila na Programovanie iOS aplikácií v jazyku Swift a je venovaná Swiftu 3.0, vývojovému prostrediu XCode 8 a tiež tvorbe appiek pre iPhone či iPad. Týmto sa vydanie pôvodne pripravovanej knihy posunulo a tiež sa trochu zmenil aj obsah knihy. Kedy presne bude vydaná, to neviem. Záleží koľko mi zvýši času na jej písanie. Plánujem ju vydať niekedy v roku 2017. Dúfam, že  záujemcov o moju knihu som neodradil, skôr naopak. Kniha bude vo…

Čítať viac

Closures

Closures (uzávery) sú v jednoduchom ponímaní v podstate funkcia bez mena. Closures sú preto pomenované ako closures (uzávery), pretože uzatvárajú premenné definované v rámci svojho bloku. Premenné definované v rámci closure môžu pristupovať k premenným definovaných mimo closure ale prístup vonkajších premenných k premenným do closure je uzavretý. Closure má nasledovný syntax: { (parametre) -> návratový typ in telo closure } Príklad deklarácie premennej, ktorá môže držať closure V našom prípade, sme zadefinovali premennú typu closure, ktorá bude preberať parameter typu Double a vráti parameter tiež typu Double.  Našej premennej obsahStvorca následne môžeme priradiť konkrétnu closure. Práca…

Čítať viac

Funkcie

Funkcia je pomenovaná časť kódu, ktorá v programe vykonáva určitú úlohu.  Môžeme si pod ňou predstaviť mini program, z ktorého sa skladá náš komplexný program - aplikácia. Napríklad potrebujeme v našom programe vykonať určitú úlohu. Miesto toho aby sme neustále kopírovali nespočetné množstvo riadkov kódu, zavoláme už nami vopred pomenovanú časť kódu - funkciu. V jazyku Swift definujeme funkciu kľúčvým slovom func za ktorým nasleduje názov funkcie a zátvorky, ktoré môžu ale nemusia obsahovať vstupné parametre. Za zátvorkami môže ale nemusí nasledovať šípka -> s typom výstupnej hodnoty. Potom v zložených zátvorkách definujeme telo funkcie.…

Čítať viac
Podať alebo nepodať U.S. Tax Return ?

Podať alebo nepodať U.S. Tax Return ?

Pomaly sa nám blíži termín podania daňových priznaní tu na Slovensku ako aj v USA. Pre nerezidentov, ktorí nemajú miesto podnikania alebo kanceláriu v USA, je termín podania do 15.6. daného roka za predchádzajúci rok. Otázne teraz je, či podať alebo nepodať daňové priznanie v USA? Zatiaľ sa mi nepodarilo zistiť stanovisko IRS (amerického daňového úradu), ale čisto technicky, pokiaľ máte pridelené daňové číslo v USA - ITIN alebo EIN (tieto čísla sú potrebné pre nerezidentov, ktorí chcú predávať prostredníctvom App Store svoje aplikácie alebo iBooks) mali by ste v USA podať daňové…

Čítať viac

Cykly

Pri programovaní veľmi často dôjde k situácií, keď je potrebné použiť blok kódu, ktorý sa bude opakovať. Cyklus nám umožňuje vykonať príkaz alebo príkazy viackrát. Swift poskytuje nasledovné druhy cyklov.   for-var Tento cyklus nám efektívne umožňuje vykonať, blok kódu, ktorý potrebujeme vykonať určitý počet krát.             V našom cykle sme zadefinovali premennú i, ktorej sme priradili hodnotu 0 (var i = 0). Potom pomocou tejto premennej sledujeme celý cyklus.  Zadefinujeme jej konečnú podmienku i<3. Pokiaľ táto podmienka bude splnená, dovtedy sa bude cyklus opakovať. Čiže cyklus sa nám bude opakovať…

Čítať viac

Podmienky

 Tak isto ako takmer v každom programovacom jazyku sú vo Swifte podmienky veľmi dôležitou súčasťou. Podmienka if Ak bude výraz vyhodnotený ako pravdivý (true) kód vo vnútri podmienky bude vykonaný.  Ak bude vyhodnotený ako nepravdivý (false) bude vykonaný kód ktorý nasleduje po ukončení If (takže za zloženou zátvorkou).           if...else Za if môže nasledovať else ktorý vykoná časť kódu, v prípade že výraz je vyhodnotený ako nepravdivý (false).             if...else if...else Už vieme, že za if môže nasledovať else, taktiež ale môže nasledovať else if…

Čítať viac

Enumerátory

Oficiálna dokumentácia hovorí: „An enumeration defines a common type for a group of related values and enables you to work with those values in a type-safe way within your code.” Pre anglicky menej  zdatných to v preklade znamená, že enumeráty definujú spoločný typ pre skupinu súvisiacich hodnôt a umožňuje s týmito hodnotami pracovať typovo bezpečným spôsobom v rámci kódu. Niečo takéto definovať v Swifte je veľmi jednoduché a spravíme to následovne: Môžeme pridať rôzne hodnoty: Alebo ich zapísať do riadku: Raw Values Je to primitívna hodnota viazaná k enumu. Musí byť rovnakého typu ako všetky hodnoty a pre každú hodnotu musí byť…

Čítať viac