Programovanie iOS aplikácií v jazyku Swift

Určite ste postrehli, že Apple aktualizoval verziu Swiftu na 3.0. Pôvodne pripravovaná kniha Základy programovania v jazyku Swift 2.0 sa zmenila na Programovanie iOS aplikácií v jazyku Swift a je venovaná Swiftu 3.0, vývojovému prostrediu XCode 8 a tiež tvorbe appiek pre iPhone či iPad. Týmto sa vydanie pôvodne pripravovanej knihy posunulo a tiež sa trochu zmenil aj obsah knihy. Kedy presne bude vydaná, to neviem. Záleží koľko mi zvýši času na jej písanie. Plánujem ju vydať niekedy v roku 2017. Dúfam, že  záujemcov o moju knihu som neodradil, skôr naopak. Kniha bude vo…

Čítať viac

Closures

Closures (uzávery) sú v jednoduchom ponímaní v podstate funkcia bez mena. Closures sú preto pomenované ako closures (uzávery), pretože uzatvárajú premenné definované v rámci svojho bloku. Premenné definované v rámci closure môžu pristupovať k premenným definovaných mimo closure ale prístup vonkajších premenných k premenným do closure je uzavretý. Closure má nasledovný syntax: { (parametre) -> návratový typ in telo closure } Príklad deklarácie premennej, ktorá môže držať closure V našom prípade, sme zadefinovali premennú typu closure, ktorá bude preberať parameter typu Double a vráti parameter tiež typu Double.  Našej premennej obsahStvorca následne môžeme priradiť konkrétnu closure. Práca…

Čítať viac

Funkcie

Funkcia je pomenovaná časť kódu, ktorá v programe vykonáva určitú úlohu.  Môžeme si pod ňou predstaviť mini program, z ktorého sa skladá náš komplexný program - aplikácia. Napríklad potrebujeme v našom programe vykonať určitú úlohu. Miesto toho aby sme neustále kopírovali nespočetné množstvo riadkov kódu, zavoláme už nami vopred pomenovanú časť kódu - funkciu. V jazyku Swift definujeme funkciu kľúčvým slovom func za ktorým nasleduje názov funkcie a zátvorky, ktoré môžu ale nemusia obsahovať vstupné parametre. Za zátvorkami môže ale nemusí nasledovať šípka -> s typom výstupnej hodnoty. Potom v zložených zátvorkách definujeme telo funkcie.…

Čítať viac
Podať alebo nepodať U.S. Tax Return ?

Podať alebo nepodať U.S. Tax Return ?

Pomaly sa nám blíži termín podania daňových priznaní tu na Slovensku ako aj v USA. Pre nerezidentov, ktorí nemajú miesto podnikania alebo kanceláriu v USA, je termín podania do 15.6. daného roka za predchádzajúci rok. Otázne teraz je, či podať alebo nepodať daňové priznanie v USA? Zatiaľ sa mi nepodarilo zistiť stanovisko IRS (amerického daňového úradu), ale čisto technicky, pokiaľ máte pridelené daňové číslo v USA - ITIN alebo EIN (tieto čísla sú potrebné pre nerezidentov, ktorí chcú predávať prostredníctvom App Store svoje aplikácie alebo iBooks) mali by ste v USA podať daňové…

Čítať viac

Cykly

Pri programovaní veľmi často dôjde k situácií, keď je potrebné použiť blok kódu, ktorý sa bude opakovať. Cyklus nám umožňuje vykonať príkaz alebo príkazy viackrát. Swift poskytuje nasledovné druhy cyklov.   for-var Tento cyklus nám efektívne umožňuje vykonať, blok kódu, ktorý potrebujeme vykonať určitý počet krát.             V našom cykle sme zadefinovali premennú i, ktorej sme priradili hodnotu 0 (var i = 0). Potom pomocou tejto premennej sledujeme celý cyklus.  Zadefinujeme jej konečnú podmienku i<3. Pokiaľ táto podmienka bude splnená, dovtedy sa bude cyklus opakovať. Čiže cyklus sa nám bude opakovať…

Čítať viac

Podmienky

 Tak isto ako takmer v každom programovacom jazyku sú vo Swifte podmienky veľmi dôležitou súčasťou. Podmienka if Ak bude výraz vyhodnotený ako pravdivý (true) kód vo vnútri podmienky bude vykonaný.  Ak bude vyhodnotený ako nepravdivý (false) bude vykonaný kód ktorý nasleduje po ukončení If (takže za zloženou zátvorkou).           if...else Za if môže nasledovať else ktorý vykoná časť kódu, v prípade že výraz je vyhodnotený ako nepravdivý (false).             if...else if...else Už vieme, že za if môže nasledovať else, taktiež ale môže nasledovať else if…

Čítať viac

Enumerátory

Oficiálna dokumentácia hovorí: „An enumeration defines a common type for a group of related values and enables you to work with those values in a type-safe way within your code.” Pre anglicky menej  zdatných to v preklade znamená, že enumeráty definujú spoločný typ pre skupinu súvisiacich hodnôt a umožňuje s týmito hodnotami pracovať typovo bezpečným spôsobom v rámci kódu. Niečo takéto definovať v Swifte je veľmi jednoduché a spravíme to následovne: Môžeme pridať rôzne hodnoty: Alebo ich zapísať do riadku: Raw Values Je to primitívna hodnota viazaná k enumu. Musí byť rovnakého typu ako všetky hodnoty a pre každú hodnotu musí byť…

Čítať viac

Hľadám blogera

Ahojte, hľadám blogera, ktorý by mi pomohol prispievaním nových článkov na môj blog iOSDeveloper.sk. Podmienky: - Znalosť Objective-C alebo Swift (viac preferujem Swift) - Vytvorená aspoň 1 vlasná appka pre iOS / OSX (menusí byť v App Store) - Napísať a zverejniť 1 článok za týždeň - Odmena za zverejnený príspevok Kontakt: filip@iosdeveloper.sk

Čítať viac

Ako získať U.S. Tax ID (TIN) ?

Ak chcete predávať svoje aplikácie na App Store a nechcete aby Vám Apple zrazil 30% zrážkovú daň, mali by ste požiadať o  americké daňové číslo resp. TIN. Najjednoduchšie to majú tí uchádzači, ktorí niekedy oficiálne pracovali v USA, teda získali jedno z pracovných víz a bolo im predelené americké číslo sociálneho poistenia tzv. Social Security Number (SSN). Toto Social Security Number nie je možné jednoducho získať, ak ste cudzinec, iba ak získate  v USA povolenie pracovať. Všetci Američania ho majú pridelené ihneď po narodení. Toto číslo potom slúži na Vašu identifikáciu v USA. V prípade, že žiadate o pôžičku,…

Čítať viac